Landsbygdskonferens 2016

Plats: Murberget Länsmuseet Västernorrland
Datum: 22 september 2016
Moderator: Magdalena Forsberg
Årets tema: Nya tankar för landsbygden
Pris: Landsbygdskonferens: 500 sek/person (ex moms)
Landsbygdskonferens för medlem i ideell förening: 300 sek/person (ex moms)

header

 

09.00    Registrering och fika
09.30    Välkommen till Härnösand! – Karin Frejarö, vice ordförande i kommunstyrelsen
09.40    Magdalena Forsberg
10.00    Centraliseringen är en myt – Teo Härén
10.50    Ska landsbygden överleva behövs bredband till alla – Crister Mattsson, Acreo
11.50     Lunch
12.45    Akademiker + landsbygd = sant – Lina Bjerke, Jönköpings universitet
13.40    Hela Sveriges framtid – Terese Bengard, Hela Sverige ska leva
14.30    Strategi för tillväxt i livsmedelsproduktionen skapar tillväxt på landsbygden – Gunilla Kjellsson, LRF Västernorrland
15.00    Fika
15.30    Mathantverk som landsbygdsutveckling – Anna Berglund, Eldrimner
16.20    Från Ulvvik till världsmarknaden – David Griff & Jennie Hagman, Braskotten
16.50    Summering av dagen – Magdalena Forsberg

DelaShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn