Reportage

Terese Bengard – Hela Sveriges framtid

DelaShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
terese_Landsbygd_cut

» Ladda ner presentation här

Terese Bengard är verksamhetschef för organisationen Hela Sverige ska leva och kommer på Landsbygdskonferensen att tala under rubriken ”Hela Sveriges framtid”.

Synen på landsbygden som något avvikande och långt borta är något Terese ofta stöter på i sitt jobb som verksamhetsledare på nationell nivå. Hon bor nämligen i Hammarstrand, har sin arbetsplats där och har gjort det till en principsak att alltid kalla till möten på ”huvudkontoret”, även om Hela Sverige ska leva också har ett kansli i Gamla stan i Stockholm. Men det är få som antar erbjudandet om att förlägga mötet till Hammarstrand:

– Märkligt nog är avståndet längre från Stockholm till Hammarstrand än tvärt om, säger Terese.
När det skulle vara debatt om rättvis täckning i Strömsund bjöds dåvarande infrastrukturminister in, men hans stab meddelade att det var ”för långt att åka”. Han var med via länk i stället.

– Jag är övertygad om att han kommit om debatten hade varit i Stockholm.

Terese fortsätter dock att bjuda in till möten i Jämtland:

– Det är droppen som urholkar stenen. Att hela tiden synliggöra områdena utanför storstäderna är viktigt, och förhoppningsvis kan det ge en tankeställare som leder till diskussioner om hur exempelvis infrastrukturen ser ut.
Nu finns förslag på nya höghastighetståg mellan Stockholm, Malmö och Göteborg, en satsning som tros kosta 140 miljarder. Samtidigt är det fortfarande osäkert med utbyggnad av Norrbotniabanan.

– Att ha en väl fungerande och utbyggd infrastruktur i norra Sverige är jätteviktigt med tanke på avstånden, för att möjliggöra att människor kan leva och bo här, och kunna arbeta här, men också för besöksnäringen.

På landsbygdskonferensen kommer Terese Bengard att ha fokus på framtiden och göra en omvärldsbevakning där hon sätter in landsbygden i kontexten för att ge nya tankar:

– Ofta talas det bara om urbana områden när det gäller framtidsspaningar, men vad kan ny teknik och innovation skapa för möjligheter för landsbygden med ökad digitalisering och automatisering?

Hela Sverige ska leva företräder cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper
Uppgift: att ge råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och tillhandahålla redskap för framgångsrikt lokalt arbete
Politisk påverkan: Organisationen har ett landsbygdspolitiskt program för att skapa en livskraftig landsbygd som attraherar och välkomnar
Hemsida: www.helasverige.nu

Text och foto: Maria-Thérèse Sommar

DelaShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn